Pelikan Kuşu ile Kurt

pelikan masalı
Pelikan Kuşu ile Kurt Masalı

Günlerden bir gün kurt, yemeğini yiyormuş. Biraz da hızlı yemeye çalışıyormuş. Bu yüzden de kemiklerden birisi boğazına takılmış. Ne yapmış, ne etmişse kemiği bir türlü çıkaramamış. Çaresiz ne yapacağını düşünürken aklına ormanın doktoru pelikan kuşu gelmiş. Düşmüş yola, az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonunda pelikan kuşunun yanına varmış.
-Pelikan kardeş, lütfen bana yardım eder misin? Boğazıma kemik parçası takıldı, nefes alamıyorum.
Pelikan kuşu, kurdun ağzına şöyle bir baktıktan sonra;
-Çok kolay, hemen alırım, demiş.
Pelikan kuşu, Yavru sincabın tedavisini bitirdikten sonra kurdun boğazıyla ilgilenmeye başlamış. Uzun gagasını kurdun boğazına sokarak kemiği kolayca çıkarmış.
Kemiğin boğazından çıkmasıyla rahatlayan kurt, ormana doğru yol almış.
Pelikan kuşu kurda seslenmiş;
-Hayırdır kurt kardeş? Bir teşekkür etmeden mi gidiyorsun. demiş.
-Ne teşekkürü, demiş kurt. Sana zarar vermedim ya, yetmez mi? diye çıkışmış.

Yorum yapın