Çitfçi ile Kartal


Çitfçi ile Kartal Masalı

Zamanın birinde, avcılar ormana bir tuzak kurmuşlar. Büyük ağlarla oluşturdukları tuzak hem iyice saklanmış, hem de çok sağlam olarak hazırlanmış. Kartalın biri tuzağı fark etmemiş ve bu sağlam tuzağa yakalanıvermiş. Ne kadar uğraştıysa da tuzaktan kurtulmak ne mümkün!

Aradan bir süre geçmiş. Geçen zaman içinde kartal tuzaktan kurtulmak için çok çabalamış. Bu durum kartalın gücünü tüketmiş. Tam bu sırada oradan geçen bir çiftçi, kartalın hem bu bitkin haline hem de güzelliğine dayanamamış ve onu kurtarıp azat etmiş. Kartal tekrar özgürlüğüne kanat çırpmış.

Çiftçi de yoluna devam etmiş, bir duvarın dibine oturup biraz soluklanmak istemiş. Kartal gökyüzünde süzülürken kendini kurtaran çiftçinin oturduğu duvarın, üzerine yıkılmak üzere olduğunu fark etmiş. Hemen hızla savrulup çiftçinin başındaki külahı kapıvermiş. Çiftçi neye uğradığını şaşırmış. Külahını geri almak için kartalın peşinden koşmaya başlamış. Kartal bir süre sonra külahı yere bırakmış. Çiftçi külahını alıp tekrar oturduğu duvar dibine doğru yöneldiği sırada ne görsün: Koca duvar büyük bir gürültüyle yıkılmış. Çiftçi kartala yaptığı iyiliğe karşılık, kartalın da kendi hayatını kurtardığını anlamış.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir